09 cze
2015

„Usługi Grupy Marketingowej TAI objęte przedmiotem zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością i profesjonalizmem oraz rzetelnym podejściem do prowadzonych prac.”

admin
author