Kontakt

Kontakt

Grupa Marketingowa TAI  jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie 04-204, ul. Jordanowska 12.

KRS  0000145319, XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie

Wartość kapitału zakładowego spółki – 371.500 zł.
NIP  113-23-93-178
REGON  015309912

Rachunek bankowy BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa.
Numer rachunku: 79 1750 0009 0000 0000 0477 8154