Roman Dudek

Wiceprezes Zarządu

Z Grupą Marketingową TAI związany od 1991 roku. Pracę rozpoczął od utworzenia oddziału poznańskiego. Studiował na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jeden z pierwszych absolwentów Kanadyjskiego Instytutu Zarządzania (ICAN Institute) w Warszawie. Dyrektor Operacyjny i Wiceprezes Zarządu. Prywatnie interesuje się  żeglarstwem i ogrodnictwem.


_MG_0720