Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe
                           "LUBANTA" S.A.


62-030 Luboń, ul.Armii Poznań 49 

 tel./fax 0-61 813-08-37, 817-08-53
poleca
NOWOCZESNE PREPARATY
USZLACHETNIAJĄCE MIESZANKI BETONOWE

 
LUBET - domieszka do betonu o działaniu kompleksowym, wpływającym na następujące cechy mieszanki betonowej i betonu: opóźnia początek i koniec wiązania, uplastycznia mieszankę betonową, zwiększa wodoszczelność betonu nawet trzykrotnie, podwyższa mrozoodporność betonu, ułatwia transport betonu na dalekie odległości.
Aprobata IBDiM AT/2000-04-0811
SKORBET - domieszka do betonu przyspieszająca jego twardnienie. Wpływa na cechy mieszanki betonowej i betonu w następujący sposób: uplastycznia mieszankę betonową, powodując zmniejszenie ilości stosowanej wody o 12%, przyspiesza twardnienie betonu, umożliwiając rozformowanie prefabrykatów już po 12-16 godz., powoduje wzrost wodoszczelności betonu m.in. o 2 stopnie, poprawia mrozoodporność betonu.
Aprobata CEBETu Z/08/7/00, Aprobata ITB AT-15-4721/2000
BETOSTAT - domieszka do betonów o działaniu lekko napowietrzającym i opóźniającym wiązanie cementu. Doskonała dla betonów, przy któych wymagana jest podwyższona mrozoodporność (betony na drogi, mosty, budowle hydrotechniczne i inne inżynieryjne). 
Aprobata ITB k-20-87/95 z dn.31.10.00r.
ZIMOBET - domieszka do betonu przyspieszająca narastanie wytrzymałości betonu w niskich temperaturach i obniżająca temperaturę zamarzania śswieżej mieszanki betonowej. Domieszkę zaleca się stosować w temperaturze od +50 C do -120 C.
Aprobata Techniczna ITB nr K-2078/95 i pozytywna ocena PHZ NR 2/b-40/94.
ZIMOBET 334 - bezchlorowa domieszka zimowa nowej generacji, łącząca w sobie cechy domieszki przeciwmrozowej i silnie działającego plastyfikatora.
Aprobata IBDiM AT/2000-04-0814.
EKONBET - domieszka do betonu, opóźniająca wiązanie mieszanki betonowej - może wynieść około 24 godz. w zależności od rodzaju cementu. Doskonała do betonów, przy których wymagana jest mrozoodporność (betony na drogi, mosty, budowle hydrotechniczne i inne inżynieryjne). 
Aprobata ITB nr AT-15-2854/97. 
PREPARAT KSF-8 - preparat do usuwania zanieczyszczeń z zapraw, betonów z betoniarek i urządzeń stosowanych w budownictwie.

ZAPRASZAMY !!!

TAI ** 94-77 ** Ogólnopolska Informacja Gospodarcza