"LEMITOR" Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40
tel./fax (0-71) (0-71) 325-25-90
http://www.lemitor.com.pl 
Pracownia Ochrony Środowiska LEMITOR oferuje następujące usługi w zakresie ochrony środowiska :
  oceny oddziaływania na środowisko (uprawnienia biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko nr WD-027);
  opracowywanie studiów ochrony atmosfery (dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza);
  opracowywanie studiów gospodarki odpadami;
  kwartalne rozliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
  pomiary emisji wszelkich zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zawartych w gazach odlotowych;
  projektowanie instalacji do oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych;
  ekspertyzy (np. ocena skuteczności działania) istniejących urządzeń oczyszczających gazy odlotowe;
  opracowywanie koncepcji ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych;
  doradztwo w sprawach dotyczących ochrony atmosfery.
  przeglądy ekologiczne.
  wnioski o pozwolenie zintegrowane.
  programy ochrony środowiska dla gmin.
  pozwolenia zintegrowane.
  pomiary hałasu. 
TAI ** 94-77 ** Ogólnopolska Informacja Gospodarcza