Agencja Biegłych Rewidentów
"BADEX"
Spółka z o.o.

45-072 OPOLE, ul. Reymonta 45,
tel. (0-77) 454-54-10,
tel./fax (0-77) 454-08-98

badex@badex.com.pl
www.badex.com.pl


Agencja wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: nr ewid. 334 KIBR


 
ABR "BADEX" Sp. z o.o. wykonuje usługi w zakresie:
  • badanie sprawozdań finansowych - jednostkowych i skonsolidowanych
  • doradztwo finansowo-księgowe i podatkowe
  • konsultacje z zakresu rachunkowości i finansów
  • sporządzanie ekspertyz finansowo-księgowych
  • opracowywanie regulaminów organizacyjnych i instrukcji finansowo-księgowych
  • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
  • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego
  • prowadzenie aplikacji kandydatów na biegłych rewidentów
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych


 

TAI ** 94-77 ** Ogólnopolska Informacja Gospodarcza