ABAK s .c. - Biuro Rachunkowo - Konsultacyjne
91-341 Łódź
ul. Sw. Teresy 91
tel./fax: (0-42) 640-77-92, 640-74-79
e-mail: abak@finn.pl
Zapraszamy na naszą stronę w internecie: http://www.abak.finn.pl
USŁUGI:
  • pełna obsługa księgowa firm: (księgi rachunkowe i podatkowe),
  • obsługa podmiotów z kapitałem zagranicznym,
  • obsługa firm ze stref ekonomicznych,
  • doradztwo ekonomiczne, podatkowe, organizacyjne,
  • deklaracje i sprawozdania (także w języku obcym)
  • listy płac i rozliczenia ZUS
Właściciele firmy są doradcami podatkowymi.
Posiadamy: świadectwo kwalifikacji Ministerstwa Finansów nr. 1195/96 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Firma działa od 1991 r., obsługuje ponad 120 podmiotów, zatrudnia 33 osoby.

TAI ** 94-77 ** Ogólnopolska Informacja Gospodarcza